Oktawia

Zdecydowanie zaczął się sezon sesji-prezentów. :) Zbliżające się Święta skłaniają do zastanowienia co podarować ukochanej osobie, każdy marzy przecież by dać naprawdę unikalny prezent, by obdarowany zapamiętał go na długie lata. Takim właśnie prezentem dla kogoś (lub siebie) jest sesja zdjęciowa. Mamy okazję zatrzymać w kadrach czas, już nigdy nie będziemy przecież tacy jak właśnie w tej chwili. Po latach te zdjęcia przywołają emocje, uczucia jakie towarzyszyły nam podczas tegorocznych Świąt. Możemy też zafundować sesję osobie, która o niej marzy. Wszystko zależy od nas :)
Na początek serii prezentowych zdjęć przedstawiam Wam piekną Oktawię. Sesja była pomysłem jej chłopaka i to był zdecydowanie strzał w dziesiątkę! Przekonajcie się sami:

IMG_9729
IMG_9735
IMG_9683
IMG_9753
IMG_9778
IMG_9795
IMG_9793
IMG_9817
IMG_9827
IMG_9780

by Basia

show hide 186 comments

link to this post email a friend

rene - .... tnx for info....

Alberto - .... áëàãîäàðþ!!...

Bradley - .... tnx for info....

frank - .... ñïñ çà èíôó!...

Oliver - .... tnx!!...

Henry - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...

Alejandro - .... áëàãîäàðåí!!...

Dale - .... ñïàñèáî çà èíôó!...

Julian - .... thanks for information....

alfred - .... ñïñ!...

perry - .... good!!...

Austin - .... tnx for info....

daniel - .... good info!...

Wayne - .... áëàãîäàðñòâóþ....

shaun - .... ñýíêñ çà èíôó!...

Dwayne - .... ñïñ....

clifton - .... áëàãîäàðåí!...

jon - .... good....

Ronnie - .... tnx for info!...

Glen - .... tnx for info!!...

alexander - .... tnx!...

Manuel - .... thank you!...

arnold - .... good info!!...

Adam - .... tnx for info!!...

javier - .... thanks for information!!...

lewis - .... good!...

dave - .... ñïàñèáî çà èíôó....

stuart - .... áëàãîäàðñòâóþ....

michael - .... ñïñ çà èíôó!!...

lewis - .... thanks for information....

Wade - .... thank you!...

Ernest - .... ñïàñèáî!!...

mark - .... ñïàñèáî....

shane - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...

Milton - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...

Nicholas - .... ñïàñèáî çà èíôó!...

Jackie - .... ñïñ çà èíôó!...

Milton - .... ñïàñèáî çà èíôó!...

Danny - .... thanks!!...

fernando - .... ñïñ çà èíôó!!...

howard - .... thanks!!...

chris - .... ñïñ....

fernando - .... hello!...

Salvador - .... ñïñ çà èíôó....

Derek - .... ñïñ çà èíôó!!...

stuart - .... ñïñ!...

dean - .... ñïàñèáî!...

barry - .... tnx for info!!...

Ray - .... áëàãîäàðþ!!...

Barry - .... áëàãîäàðþ....

nick - .... good info!...

jacob - .... áëàãîäàðñòâóþ....

Lance - .... ñïñ!!...

Brent - .... ñïñ!!...

hector - .... tnx for info!...

arthur - .... ñïñ....

Alex - .... ñïàñèáî çà èíôó!...

Marc - .... thank you....

ricardo - .... thanks....

Jackie - .... thanks....

Eddie - .... thanks for information....

Harvey - .... tnx for info....

michael - .... áëàãîäàðåí!...

arnold - .... áëàãîäàðåí!...

victor - .... ñïàñèáî!...

jay - .... hello!...

dwayne - .... tnx for info!...

cory - .... áëàãîäàðåí....

richard - .... tnx for info!...

carl - .... áëàãîäàðþ!!...

ricardo - .... ñýíêñ çà èíôó....

Roger - .... áëàãîäàðåí!...

ricky - .... ñïñ çà èíôó!!...

Sam - .... ñïñ!...

Albert - .... tnx for info....

matt - .... thanks!...

Gordon - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...

alejandro - .... thank you!!...

arturo - .... ñïàñèáî çà èíôó!...

Kirk - .... good!!...

Brandon - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...

casey - .... thank you!...

nick - .... hello....

Chris - .... thank you!!...

robert - .... áëàãîäàðþ!...

Luis - .... ñýíêñ çà èíôó....

Glenn - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...

James - .... ñïñ!...

jeff - .... tnx....

walter - .... ñïñ çà èíôó!!...

Ian - .... thank you!...

Ron - .... ñýíêñ çà èíôó!!...

andy - .... ñýíêñ çà èíôó....

Frederick - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...

gerard - .... tnx!...

Andre - .... hello!...

benjamin - .... thanks....

richard - .... ñïñ....

lee - .... ñïñ!...

Kent - .... thank you!...

don - .... tnx for info!...

Andy - .... ñïñ!!...

ken - .... ñýíêñ çà èíôó!...

Tony - .... good!!...

max - .... ñýíêñ çà èíôó!!...

Mark - .... good....

marion - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...

marc - .... ñïñ çà èíôó!!...

max - .... thank you!!...

tyrone - .... ñïñ çà èíôó!!...

alfonso - .... thank you!...

Claude - .... tnx....

Adam - .... ñïñ....

Antonio - .... thanks for information....

felix - .... ñïàñèáî....

Darrell - .... good!!...

Billy - .... good....

Joel - .... ñýíêñ çà èíôó!!...

Rodney - .... ñýíêñ çà èíôó!!...

adrian - .... good....

Billy - .... thanks!!...

Ross - .... ñýíêñ çà èíôó....

Andy - .... thank you!!...

Jerry - .... ñïñ çà èíôó....

paul - .... áëàãîäàðåí!!...

philip - .... ñïñ çà èíôó!...

lloyd - .... good!!...

lewis - .... thanks....

Ralph - .... good!!...

gabriel - .... tnx for info!!...

otis - .... ñïñ!!...

ken - .... ñýíêñ çà èíôó....

Mathew - .... ñýíêñ çà èíôó....

Perry - .... áëàãîäàðåí!...

Homer - .... ñïàñèáî!!...

Edgar - .... hello!...

enrique - .... ñïñ çà èíôó....

Sidney - .... ñïñ çà èíôó!...

theodore - .... áëàãîäàðþ....

Curtis - .... ñïñ çà èíôó!...

Hubert - .... ñýíêñ çà èíôó!...

brad - .... tnx!...

Michael - .... ñïñ....

Joshua - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...

Brent - .... good....

Arturo - .... ñïñ!!...

arthur - .... ñïàñèáî!...

Darryl - .... good!!...

Darryl - .... thanks....

Antonio - .... tnx for info!...

Perry - .... ñïàñèáî çà èíôó!...

Carlos - .... tnx for info....

Darryl - .... áëàãîäàðñòâóþ....

Clifton - .... ñïñ....

Evan - .... áëàãîäàðåí....

Ken - .... thanks!!...

Raul - .... thanks!...

herbert - .... tnx for info....

jackie - .... ñïñ çà èíôó!...

karl - .... ñïñ çà èíôó!!...

Lynn - .... ñïàñèáî!...

leonard - .... thanks!...

Brent - .... áëàãîäàðåí!...

terrance - .... ñýíêñ çà èíôó!!...

clifford - .... tnx for info!!...

javier - .... ñïñ çà èíôó....

Scott - .... ñïàñèáî çà èíôó....

charles - .... tnx for info!!...

Joshua - .... thank you....

alfredo - .... thanks....

Brian - .... ñïñ çà èíôó!!...

Walter - .... ñïàñèáî!!...

Bernard - .... ñïñ çà èíôó....

otis - .... ñïñ çà èíôó....

Mitchell - .... áëàãîäàðåí!...

kenneth - .... ñïàñèáî çà èíôó....

Nelson - .... ñïñ!!...

isaac - .... tnx!...

Lee - .... thanks for information!...

walter - .... good....

russell - .... ñïàñèáî çà èíôó....

tom - .... tnx for info....

jeffery - .... tnx for info!!...

Homer - .... áëàãîäàðåí....

norman - .... thanks for information....

Craig - .... ñïñ!...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*